Badania i rozwój w zgodzie z ekologią

Zaangażowanie Crownpaint na rzecz innowacji idzie w parze z  zaangażowaniem dla zdrowia i bezpieczeństwa  współpracowników i klientów poprzez program zwany Stewardship tj. koncepcję wg której informujemy w sposób ciągły o wszystkim co robimy. Jest to podejście, które stawia zarówno nas jako producenta, nasze produkty jak również osobistą ochronę w sercu ochrony środowiska. Crown jest w czołówce badań powłok rozwijając współpracę z dostawcami w celu poprawy produktów i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla . Crown zmienił wszystkie preparaty nie czekając na nowe przepisy w zakresie okolic suszenia kobaltu . Farby i lakiery spełniają bieżące wymagania w zakresie LZO ( lotnych związków organicznych dla farb dekoracyjnych - Dyrektywa 2004/42/WE.) Szczególnie koncentrujemy się na:

• jakość i przydatności do użycia naszych farb,

• jakości surowców , których używamy

• bezpieczeństwie produkcji i procesów dystrybucji  w ogóle.

W ramach REACH –Europejskiego Rozporządzenia Unii dotyczącego : rejestracji , oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów , kobalt należy usunąć z każdej dekoracyjnego pokrycia powierzchni w przyszłości. Kobaltmetal stosowany jako element w procesie suszenia . Systemy na bazie alkidowej stosują wszyscy producenci farb i impregnatów. Aby sprostać wymaganiom ekologicznym , Crown ponad dwa lata temu zastosował alternatywną suszarkę w efekcie czego system może zapewnić odpowiednią alternatywę dla kobaltu . W efekcie końcowym polepszoną białość .

Nasi partnerzy:

  • Crown
  • Eksim
  • Crown Trade
  • FototapetyXL
  • Wallswork
  • Tapetomat
  • Jvd
  • Velkom