Informacje ogólne o farbach dekoracyjnych 11-01-2014

Encyklopedia malarska

AKRYL :

Rodzaj polimerów syntetycznych. Stosuje się jako środek wiążący do farb o wysokiej wydajności  i do środków uszczelniających na bazie wody.

ALKALIA :

Substancje  chemiczna jak np. wapno, ług . Na ogół występuje w świeżym  cemencie, betonie , gipsie i w niektórych produktach chemii gospodarczej .

ALKID :

Syntetyczna żywica używana w produkcji farb rozpuszczalnikowych . Żywicę alkidową uzyskuje się np. w wyniku polikondensacji alkoholi polihydroksylowych i kwasów polikarboksylowych.

FARBY ANTYKOROZYJNE:

Farby stosowane w celu zminimalizować warunki do powstawania rdzy lub korozji. Farby te nanosi się bezpośrednio na metal.

SPOIWO :

Jest składnikiem farb wiążącym cząstki pigmentu w jednorodną , ciągłą warstwę farby i decyduje o przyczepności farb do  powierzchni malowanej. Ilość spoiwa decyduje o  większości  właściwości farb np.: wydajności , zmywalności , wytrzymałości, przyczepności , trwałości koloru i trwałości. 

SZCZELIWO:

Szczeliwo to komponent wiążący  cząstki pigmentu w jednorodny związek który  sprawia że uszczelniacz przylega do powierzchni. Główne właściwości eksploatacyjne szczeliwa to  trwałość , przyczepność i elastyczność w niskich temperaturach.

 BIOCYDY :

Biologicznie aktywne dodatki  do silikonu i farb przeznaczone do ochrony przed  bakteriami powodującymi  psucie farby lub uszczelniacza  podczas przechowywania , lub ochrony powierzchni przed  narastaniem glonów na malowanej powierzchni.

BLAKNIĘCIE :

Utrata koloru , zazwyczaj spowodowana narażeniem na farb na działanie promieni słonecznych .

BOKS :

Mieszanie ze sobą farby z różnych puszek , które będą stosowane do malowania w celu zapewnienia jednolitości  konsystencji  i  koloru.

ODDYCHANIE POWIERZCHNI :

Zdolność  przepływu pary wodnej z substratu przez powłokę z farby.

Węglan wapnia :

Materiał ( kreda ) , która jest używana jako  wypełniacz do farb i uszczelniaczy .

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA :

Odporność powłoki  na uszkodzenia przy oddziaływaniu na powierzchnię chemikaliami .

Powłoka:

Farba , bejca , lakier  lub inne wykończenie  warstwowe ochronne albo dekoracyjne na podłożu .

Retencja koloru:

Zdolność farby do zachowania swego początkowego  koloru i odporność na blaknięcie . Termin ten jest powszechnie stosowany do farb zewnętrznych.

Trwałość  koloru :

Zdolność do utrzymania koloru i odporność nie blaknięcie  w normalnych warunkach .

Kolorant :

Stężony płyn lub suchy kolor , który jest dodawany do farb w celu uzyskania wybranego koloru .

Zapalność cieczy :

Odnosi się do dowolnej cieczy o  punkcie zapłonu powyżej  37 ° C.

UZUPEŁNIAJĄCE KOLORY:

Oznacza dwa kolory naprzeciwko siebie na kole kolorów .

Kontrastujące kolory:

Kolory rozdzielone co najmniej trzema innymi na kole barw.

Inhibitor korozji :

Każdy materiał stosowany w celu zapobiegania utlenianiu ( rdzewienia ) metali . Może być farba podkładowa ,dodatki ,barwnik lub powłoka nakładana na powierzchnię.

Odporność na korozję:

Zdolność substancji  na  destrukcję  w wyniku reakcji chemicznej z jej otoczeniem.

WYDAJNOŚĆ :

Zdolność do  rozprzestrzeniania się farby lub powłoki  po powierzchni podczas malowania, zwykle wyrażana  w m² / l . Zdolność ta zwana jest także siłą krycia.

Pęknięcie :

Rozszczepienie farby lub lakieru warstwy suchej , zwykle w wyniku starzenia się lub przemieszczania podłoża.

Łuszczenie :

Występuje w przypadku  niezdolności farby do wiązania się z podłożem. Może występować także przy nałożeniu  twardej powłoki na miękką .  

Kolor z mieszalnika :

Specjalne kolory wybrane ze wzornika kolorów , które są wykonywane w wyniku zmieszania kolorantu  z bazą.  Proces ten pozwala na przygotowanie wybranego koloru farby w punkcie sprzedaży .

Odcięcie koloru :

Malowanie powierzchni przylegającej do innych powierzchni , które nie muszą być pomalowane  np. malowanie ościeżnicy okna , ale nie szkła.

MATT :

Powłoka bez  połysku.

Zmatowienie :

Wykonywane zwykle ciekłym preparatem do usuwania połysku malowanej powierzchni  w celu otrzymania szorstkiego podłoża. W wyniku tego zabiegu otrzymać można  lepszą przyczepność do powłoki z farby .

Odtłuszczanie  :

Przy zastosowaniu rozpuszczalnika lub zmieszanego materiału w celu usuwania olejów i  tłuszczów z powierzchni przed malowaniem.

Punkt rosy :

Temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu zaczyna się skraplać .

Rozpuszczalnik:

Ciecz , która znajduje się w powłoce, która może być dodawana przede wszystkim w celu zmniejszenia lepkości farby.

Ponowne malowanie :

Nakładanie drugiej warstwy farby po wyschnięciu pierwszej, bez szkody dla poprzedniej warstwy .

Sucha w dotyku :

Etap suszenia powłoki  gdy lekko dotknięta ręką w żadnym miejscu farba nie przykleja się do palców.

Czas schnięcia :

Przerwa między zastosowaniem pierwszej powłoki  przed nakładaniem następnej.

Wytrzymałość:

Stopień, w którym powłoka lub uszczelniacz może wytrzymać destrukcyjne działanie środowiska na które jest narażona. Termin ten odnosi się również do zastosowań wewnętrznych , w tym do odporności na  szorowanie , ścieranie , itp. 

Farba łatwa w użyciu :

Cechy farby lub uszczelniacza ułatwiające ich stosowanie   np. odporność na odpryski

Wykwity :

Białawy proszek ( złoża soli ) , które  pojawia  się na powierzchni ściany zwykle w wilgotnym środowisku.

EGGSHELL :

Farba do wnętrz z pół-jedwabistym połyskiem. Jest to  stopień połysku zawarty między matowym a satynowym.

ELASTYCZNOŚĆ :

Zdolność farby lub uszczelniacza  do współpracy z podłożem  bez uszkodzeń lub zmiany w jej wyglądzie podczas  rozszerzania i kurczenia  się powierzchni spowodowanych wahaniami temperatury i wilgotności . 

Emulsja:

Mieszanina (zwykle mlecznobiała ), w którym jedna ciecz jest zdyspergowana (ale nie rozpuszczona) w drugiej. Farba na bazie wody, szczeliwa i spoiwa  jest często określana jako emulsja , nawet jeśli jest to rozproszenie stałych cząstek polimeru w cieczy (wody) .

EMALIA :

Technicznie, to szkliwo lakier w kolorze , lub farba o wysokim połysku . Termin ten jest używany w wysokiej jakości , odpornej na brud (zazwyczaj farb do wnętrz ) , które  mogą mieć poziom sheensatyny i połysku . Powłoki te są używane do bardziej wymagających zastosowań , jak w kuchniach, łazienkach  itp.

Wypełniacz :

Niedrogi  pigment, który wypełnia i zastępuje wysokiej jakości  pigmenty .  Stanowi on większość składnika w farbie i może on pozytywnie lub negatywnie wpływać na wiele właściwości . Niektóre typowe wypełniacze to glina, węglan wapnia i krzemionka .

Wyblakłość :

Rozjaśnienie koloru farby , zwykle spowodowana  przez wpływ  światła, ciepła lub pogody.

Wypełniacz :

Proszek wymieszany  z wodą lub  gotowa mieszanka , która jest głównie wykorzystywana do wypełniania dużych pęknięć w ścianach .

Łuszczenie się :

Oderwanie części farby od podłoża spowodowane utratą adhezji i / lub elastyczności.

PUNKT ZAPŁONU :

Najniższa temperatura, w której opary płynu mogą się zapalić.

Elastyczność:

Stopień, w którym powłoka lub uszczelniacz po wysuszeniu jest w stanie dopasowywać się do przemieszczania jej podłoża bez uszkodzenia.

Płynność :

Zdolność powłoki do wyrównania się na powierzchni  tak, że ślady po pędzlu  i wałka nie są widoczne . 

ODPORNOŚĆ  NA GRZYB:

Zdolność farby lub szczeliwa do oparcia się wzrostowi  grzyba na powierzchni .

Impregnat :

Środek chemiczny stosowany w powłokach i szczeliwach , która zapobiega  wyrastaniu  grzyba na powierzchni zastosowanego pokrycia.

GRZYBY :

Czarny, szary lub brązowy grzyb, który może rosnąć na powierzchni farb i uszczelniacza . Występuje najczęściej na powierzchniach, które są wilgotne i nie dociera do nich światło dzienne.

Szkliwienie :

Cienka warstwa wierzchnia z przezroczystej farby używanej do modyfikacji odcienia bazowego koloru.

POŁYSK :

Lśnienie lub refleksyjność powłoki . Farby matowe mają niski połysk .

Siła krycia :

Zdolność farb lub bejcy do zabarwienia  powierzchni , na której została ona zastosowana . Krycie jest spowodowane przez pigment farby .

BARWA :

Podstawa koloru np. czerwona , zielona itp. Barwy występują w różnych odcieniach. Tak więc , kolor czerwony i głęboko czerwony są tej samej barwy .

Substancje obojętne :

Nieaktywne chemicznie .

Substancje nieorganiczne:

Substancje inne niż pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego . Na przykład , składniki mineralne i proste sole nieorganiczne.

NIEROZPUSZCZALNOŚĆ :

Niezdolność do rozpuszczenia .

Warstwa między-warstwowa :

Warstwa farby która  "przekładką " między innymi warstwami. 

LAKIER :

Powłoka na bazie syntetycznych termoplastycznych materiałów błonotwórczych , która rozpuszcza się w rozpuszczalniku organicznym. Wysycha przez odparowanie rozpuszczalnika .

Zakładka :

Obszar, w którym warstwa farby lub innych powłok nałożona jest  na sąsiednią warstwę świeżej farby . Celem malarza jest, aby w tym momencie uniknąć  widocznych niedomalowan .

Latex :

Mlecznobiałe , drobne rozproszenie stałej żywicy w środowisku wodnym . Stosowane również do opisu farby rozcieńczonej wodą  w której głównym składnikiem jest lateks .

Farby lateksowe :

Farba na bazie wody, wykonana z syntetycznego lateksu wiążącego :  akrylowe , kopolimer octanu winylu , styrenu lub akrylowego lateksu. 

ŚWIATŁO - wartość odbicia ( LRV ) :

Ilość światła odbitego od malowanej powierzchni . 

OLEJ :

Powstaje  z nasion lnu . Dawniej szeroko stosowany w powłokach , teraz ma ograniczone zastosowanie przy produkcji farb na bazie rozpuszczalnika.

Farby MATT :

Farby z małym lub żadnym połyskiem. Wykorzystywane głównie do malowania  ścian i sufitów wewnętrznych  i powierzchni  ścian zewnętrznych.

Lak :

Rozpuszczalnik węglowodorowy destylowany  z ropy naftowej .

ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ :

Odporność  powłoki na obrzęk w postaci pęcherzy lub inne uszkodzenia spowodowane  wilgocią.

Karta produktu:

Karta charakterystyki produktu . Dokument informacyjny dostarczone przez producenta w zakresie procedur, zasad bezpieczeństwa i obsługi dla materiałów stosowanych w miejscu pracy .

Pękanie powłoki :

Ma miejsce, gdy nakładana powłoka jest zbyt gęsto .

NAFTA :

Rozpuszczalnik,  destylat ropy naftowej wykorzystywana  głównie przez zawodowych malarzy do cienkich powłok na bazie rozpuszczalników i do mycia narzędzi .

NEUTRALNE  KOLORY:

Białe , kremowe , beżowe i szare -  które zazwyczaj  dobrze komponują się ze wszystkimi innymi kolorami .

Farba na bazie oleju :

Farba wytworzona z oleju schnącego np. lnu , soi lub oleju tungowego , jako nośnika i środka wiążącego, oraz benzyny  lakowej  lub rozcieńczalnika jako czynnika upłynniającego farbę. Oleje nie są powszechne dzisiaj stosowane.  Farby z zawartością oleju długo schną.

Malatura :

Nieprzezroczysta powłoka zwykle wykonana z substancji wiążącej , płynów , dodatków i pigmentów. Jest stosowana w postaci ciekłej, wysycha , tworząc stałą powłokę, która chroni i poprawia wygląd podłoża.

Gruntowanie:

Powłoka , która przedostaje się do podłoża , a nie tworzy  warstwy  na swej powierzchni.

Warstwa przepuszczalna :

Pozwala na przepływ pary wodnej bez szkody dla powłoki.  

Destylaty ropy naftowej :

Ciekłe rozpuszczalniki węglowodorowe (np. benzyna lakowa ) , które są izolowane i wykonane z ropy naftowej.

PIGMENT :

Substancja w postaci proszku , która jest jednym z podstawowych składników farby lub uszczelniacza. Zapewnia biel, kolor i siłę krycia.

Polimer:

Materiał plastik - produkowany z monomerów " chemicznych " , które z kolei zostały wyprodukowane z alkoholi i produktów petrochemicznych . Pewne polimery stosowane w farbach na bazie wody, szczeliwa i środków  wiążących . Cząstki polimerowe spoiwa są małe i rozpuszczają się w wodzie. Cząstki polimerowe spoiwo zmieszane z wodą  są znane jako „emulsja”  lub " lateks ".

POLIURETAN LAKIER :

Przezroczysta powłoka , która jest oparta na zmodyfikowanej żywicy alkidowej .

Polioctanoftalan KOPOLIMER :

Spoiwo powszechnie stosowane w wewnętrznych farbach emulsyjnych .

Konserwant:

Substancja stosowana do zapobiegania wzrostowi mikroorganizmów w lub na bazie organicznej. Jest składnikiem farby na bazie wody w celu zapobiegania psuciu się farby.

Podstawowe kolory :

Kolory podstawowe , które nie mogą być wytwarzane przez zmieszanie ze sobą dwóch innych  kolorów . Są to kolory : czerwony, żółty i niebieski .

Podkładowa farba :

Jest to farba stosowana jako pierwsza  pełna warstwa farby w systemie malowania . Wiele tego rodzaju farb (starterów) zostało  zaprojektowanych  w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności pomiędzy powierzchnią a następnymi warstwami . Większość starterów  zawiera pewne pigmenty , które nie nadają się do powłoki nawierzchniowej,  niektóre zapobiegają  korozji  podłoża , a niektóre zabezpieczają przed  odbarwieniem powłoki nawierzchniowej .

Uszczelniacz:

Układ zalewania , który minimalizuje lub zapobiega przenikaniu farby nawierzchniowej do  podłoża.

PVC :

Stężenie pigmentu . Stosunek objętości pigmentu do objętości całkowitej substancji nielotnych (np. pigmentu i spoiwa ), które wchodzą w skład lakieru . Liczba jest wyrażana w procentach. Wyższe dane procentowe ( np. 40 % - 75 % ) wiąże się z farbami  matowymi , a niższe liczby ( np. 10 % - 25 % ) z satyną i farbą z połyskiem . (PVC posiada także drugie znaczenie: jest to  chlorek winylu-  główny składnik tworzywa winylowego ).

Czas RE -Coat :

Odstęp pomiędzy aplikacją kolejnej  warstwy  farby . Czas ten jest zwykle wymieniony na etykiecie .

ZWIĄZANE KOLORY:

Dwa kolory , które są obok siebie na kole kolorów .

Szpachlowanie :

Likwidowanie nierówności i szwów pomiędzy płytami  gipsowo-kartonowymi , wygładzanie tynków, wygładzanie dziur i innych wad . Przed malowaniem wykonuje się szlifowanie.

 Żywica:

Jako środek wiążący do farb lub uszczelniacza stosuje się naturalne lub syntetyczne materiały . Składnikiem  używanym powszechnie do rozpuszczalnikowych lub wodnych spoiw  jest „ żywica alkidowa” lub " żywica akrylowa. "

RDZA :

Czerwonawy, kruchy tlenek utworzony z żelaza i jego stopów. Jest to wynik  wystawienia metalu żelaznego na działanie powietrza , wilgoci i środków chemicznych .

Naciek :

Wąskie  lub szerokie  kurtyny – spływającej tworząc zgrubienia farby i lakieru. Naciek może być spowodowany  stosowaniem zbyt grubej powłoki , gromadzenia nadmiernych ilości farby na nierównej powierzchni ( pęknięcia, dziury , itp. )

WYKOŃCZENIE PIASKOWE :

Szorstki fragment ściany, tynku lub farby , która została teksturowana  piaskiem .

Zmywanie mydłem :

Celem jest spowodowanie rozkładu chemicznego spoiwa farby za pomocą zasady . Stosuje się do podłoża (np. nowego betonu lub świeżego tynku ) . Zmydlone farby ulegają destrukcji , tracą przyczepność i ulegają przebarwieniu .

Wykonczenie satynowe :

Farba o połysku  pomiędzy wysokim połyskiem  a jedwabistym.

Odporność na szorowanie :

Odporność  powłoki na mycie gąbką, szmatką przy użyciu roztworu mydlanego w celu przywrócenia pierwotnego wyglądu farby.

WTÓRNE KOLORY:

Kolory utworzone przez zmieszanie dwóch kolorów podstawowych . Są to kolory : pomarańczowy, zielony i fioletowy.

Shade:

Jest to przyciemnianie koloru  które  powstaje w wyniku dodania koloru czarnego do farby.

Sheen :

Umiarkowanie niski stopień połysku . Charakteryzuje się tym,  gdzie powłoka na pierwszy rzut oka jest  matowa  natomiast z bliska wydaje się błyszcząca .  

Silikon

Silikon substancja, którą dodaje się do środków uszczelniających aby poprawić przyczepność do szkła i powierzchni metalowych a także  w miejscach gdzie istnieją  wilgotne warunki. Związek stosuje się w procesie wytwarzania środków wiążących , które charakteryzują się doskonałą odpornością cieplną o wysokiej hydrofobowości i odporności chemicznej. Kluczowy składnik w niektórych materiałach uszczelniających  a także przeciwko pienieniu się farb produkowanych na bazie wody.

Pigment krzemionkowy

Pigment  wykonany  z piasku kwarcowego , który został zgnieciony.  Wypełniacz do farb który nadaje efekt umiarkowanie niski połysk,  jednolitość  i dobre efekty matowe .

PROJEKT  JEDNOBARWNY :

Wykorzystanie różnych odcieni jednego koloru w systemie dekoracji . Zwany również monochromatycznym .

SKÓRKA:

To folia, która tworzy się na powierzchni farby lub szczeliwa . Jest to spowodowane działanie powietrza.

ROZPUSZCZALNOŚĆ :

Zdolność materiału do rozpuszczania w cieczy. Na przykład , cukier rozpuszczalny w wodzie.

Rozpuszczalnik:

Zwykle lotna  ciecz , w której są rozpuszczone lub zdyspergowane cząstki błonotwórcze farby.

Malowanie gąbką:

Technika malowania wnętrz , w której ma zastosowanie naturalna gąbka morska. Celem jest  częściowe usunięcie " glazury- płaszcza " farby.

Miejsca zaprawek :

Stosowanie podkładu na małych powierzchniach  z których farba została usunięta lub pozbawiona oryginalnej powierzchni .

SPRAY :

Sposób malowania w którym farba jest rozpylana w postaci mgły i kierowana na powierzchnię pod ciśnieniem. Głównym  rodzajem  sprzętu natryskowego jest : aerozol .

Malowanie wzoru szablonem :

Sposób wykonania wzoru przy pomocy szablonu poprzez szczotkowanie lub nanoszenie farby  gąbką.

Zdejmowania izolacji:

Usuwanie starej farby , lakieru itp. , za pomocą papieru ściernego, opalarki lub narzędzia zgarniającego . Także, usuwanie tapety.

Styren-butadien :

Syntetyczny lateks podobny do kauczuku syntetycznego. Stosowany w niektórych rodzajach farb na bazie wody.

Podłoże:

Jakakolwiek powierzchnia , na  którą  jest nanoszona  powłoka lub uszczelniacz .

Ługowanie :

Ługowanie stosuje się  gdy malowanie farbą na bazie wody przebiega  w warunkach  chłodu i wilgoci które powodują powolne wysychanie farby .

Materiały syntetyczne:

Stworzone przez człowieka nie występujące w naturze .

Talk:

Krzemian magnezu ,biały pigment stosowany w farbach .

Rozcieńczalnik :

Płyn, który wraz ze spoiwem tworzy farbę . Rozpuszczalnik odparowuje po nałożeniu powłoki. Woda jest rozpuszczalnikiem stosowanym w farbach na bazie wody .Terpentyna , benzyna lakowa i denaturowany  alkohol są rozcieńczalnikami  związanymi z różnymi powłokami rozpuszczalnikowymi. Rozcienczalnik stosuje się ,  gdy chcemy nałożyć cienkie powłoki.

BARWA :

Odcień uzyskujemy, dodając do koloru  wyjściowego ciekłej farby -  białego koloru .

Dwutlenek tytanu (TiO2 ) :

Drogi , kryjący , jasny biały pigment , który jest używany jako główny pigment w farbach , zarówno na bazie wody jak  i na bazie rozpuszczalnika .


Toluen - rozpuszczalnik aromatyczny :
Rozpuszczalnik aromatyczny stosuowany jest do wytwarzania niektórych farb i lakierów .


Chropowatość :
Chropowatość farby uzyskuje się poprzez dodanie stosunkowo grubego lub ściernego pigmentu. Tak uzyskana tekstura sciany zastępuje czynności "przecierania papierem ściernym" a także stanowi dobrą bazę dla przyczepności kolejnej warstwy farby .


TOPCOAT :
Powłoka która jest ostatnią warstwą stosowaną w systemie malowania . Zazwyczaj stosowana na warstwach podkładowych .


Triadyczna k olorystyka :
Zestaw trzech kolorów , które są w równej odległości od siebie na kole kolorów .


Fosforan trisodowy ( TSP ) :
Związek czyszczący w oparciu o materiał zasadowy . Ponieważ zawiera fosforan jego zastosowanie może być kontrolowane w określonych obszarach geograficznych .


TUNG OIL :
Olej szybkoschnący z domieszką drzewa tungowego , znany również jako chinawood . Na ogół stosuje się przy malowaniu drewna.


Terpentyna :
Bezbarwny, olejek eteryczny destylowany z sosny . Stosowany jako rozpuszczalnik i preparat do czyszczenia. Obecnie został zastąpiony przez benzynę lakową .


Ultrafioletowy absorber:
Substancja stosowana w niektórych zewnętrznych powłokach , która pochłania promieniowanie UV i zmniejsza lub opóźnia szkodliwe oddziaływanie promieniowania UV w promieniach słonecznych na powłoki malarskie lub podłoża.


Promieniowanie ultrafioletowe (UV ) :
Część widma energii promieniowania słonecznego , które powoduje uszkodzenia powłok i uszczelniaczy .


ODPORNOŚĆ ultrafioletowa :
Odporność powłoki lub szczeliwa na wpływ promieniowania UV i na bezpośrednie działanie promieni słonecznycha


Podkład:
Powłoka na ogół pigmentowana, która zapewnia zwiększoną adhezję i / lub zmaksymalizowany połysk i jednorodność powłoki wierzchniej .


URETHAN :
Rodzaj użytego lepiszcza w powłokach . Charakteryzuje się doskonałą elastycznością i odpornością chemiczną .


Modyfikowanie uretanem ALKYD :
Chemiczne modyfikowanie w celu zwiększenia elastyczności i odporności chemicznej powłok. Spoiwo stosowane do lakierów.


LAKIER :
Ciekła kompozycja, która jest przekształcana w przezroczystą cienkowarstwową folię.


LAKIER do ODPLAMIANIA :
Lakier , który ma kolor przezroczysty . Zazwyczaj mniej przenika do podłoża niż prawdziwe plamy.


ROŚLINNE OLEJE :
Oleje uzyskiwane z nasion , orzechów lub warzyw .


VOC :
Lotne związki organiczne . Należy każdy związek węgla, który ulatnia się w standardowych warunkach testowych. Obecnie ograniczane są dozwolone ilość lotnych związków organicznych w farbach z powodu obaw o skutki dla środowiska i zdrowia .


LOTNOŚĆ :
Łatwość odparowania składników z każdej powłoki lub szczeliwa .


Części stałe :
Wielkość stałych składników ( pigmentów oraz spoiwa ) w farbie lub szczeliwie , podzielone przez całkowitą objętość wyrażona w procentach. Wysoka zawartość części stałych pozwala uzyskać grubszą warstwę suchej powłoki , powodując poprawę krycia i wyższej trwałości.

Zmywalność :
Łatwość , z jaką mycie powoduje usuwanie brudu z powierzchni farby , bez szkody dla wyglądu powłki malarskiej.

Środki hydrofobowe :
Przeznaczone do stosowania na zewnątrz, które zostały specjalnie opracowane dla tworzenia na powierzchni kropel wody i zminimalizowania przenikania jej do podłoża .

Farba na bazie WODY :
Farba wykonana z akrylowego , kopolimeru octanu winylu i innych typów żywic lateksowych rozcieńczana wodą. Wysycha szybciej niż farby na bazie rozpuszczalnika , ma stosunkowo nikły zapach, pozwala przenikać parze wodnej i łatwo można powłokę usunąć. Ciekłym składnikiem jest głównie woda .

Odporność na warunki pogodowe :
Odporność powłoki lub szczeliwa na działanie wiatru , deszczu , słońca i wahań temperatury . Powloki zachowują swój wygląd i integralność .

Przyczepność na mokro :
Zdolność suchej farby i uszczelniaczy , do przylegania do powierzchni w mokrych warunkach. Ma to szczególne znaczenie w przypadku farb zewnętrznych i szczeliw .

Grubość mokrej powłoki :
Grubość warstewki cieczy natychmiast po zastosowaniu , zanim zacznie się proces schnięcia.

Szczotkowanie :
Czyszczenie powierzchni za pomocą szczotki drucianej lub drutu elektrycznej szczotki.

 

Nasi partnerzy:

  • Crown
  • Eksim
  • Crown Trade
  • FototapetyXL
  • Wallswork
  • Tapetomat
  • Jvd
  • Velkom