PVC-u Cleaner - wodorozcieńczalny preparat do czyszczenie PVC

PVC-u Cleaner - wodorozcieńczalny preparat do czyszczenie PVC

PVC-u Cleaner. Przeznaczony do szybkiego i skutecznego czyszczenia twardych powierzchni PVC. Preparat biodegradowalny. Bezbarwna ciecz. Nadaje się do stosowania przez natrysk, zmywanie szmatką lub szczotką. Dostępne rozmiary opakowań 1L.

                                                                     PVC-U CLEANER

Aftercare

Właściwości

PVC-U Cleaner. Na bazie wody o wysokiej wydajności preparat do czyszczenia  powierzchniach z PVC-U , zawierająca specjalną mieszankę substancji powierzchniowo czynnych w oparciu o środki czyszczące. Kolor Bezbarwny. Opakowania 1 litrowe. WŁAŚCIWOŚCI: Skład AMP 95 -amino Mathyl propanol : 0,88 %. Butylowy diglikol : 1.57 %. EDTA @ 40% : 0,63 % Crodasinic LS30 : 0.63 %; Fosforan trisodowy granulowany : 1.31 %. Rozpuszczalnik: woda  94.98 %. WNIOSEK podczas czyszczenia kolorowych elementów z PVC-U należy zawsze najpierw przetestować w niewidocznym miejscu. Spryskiwać z odległości ok. 25 cm , pozostawić na około 20 sekund, a następnie wytrzeć za pomocą czystej ściereczki lub odpowiednio chłonnymi chusteczkami papierowymi. BHP: Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska na pojemniku. Zachować specjalne środki ostrożności podczas przygotowania powierzchni.  Przy przygotowywaniu powierzchni unikać wdychania pyłu i / lub cząstek metalu. Używać na twarzy maski ochronnej. Preparat przechowywać w bezpiecznym suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt . Pojemniki powinny być zamknięte w czasie składowania. Nie wylewać do kanalizacji, cieków wodnych i  szamb . INFORMACJE OGÓLNE:  W normalnych warunkach  produkt ten jest przydatny do użytku na okres do dwóch lat, jeśli jest prawidłowo przechowywany  i nieotwierany. Ostateczne rezultaty stosowania nie mogą być gwarantowane przez producenta , gdyż nie ma on kontroli nad wykonawstwem i nad warunkami w jakich produkty są stosowane.

Czas schnięcia

Suchość w dotyku:
- po upływie 1 godzin,
Możliwość nakładania kolejnej warstwy:
- po upływie 1 godzin.

Sposób aplikacji

- natryskiem,

Wydajność

Do 25 metrów kwadratowych z 1 litra farby.*

* W zależności od jakości malowanego podłoża

Pojemności opakowań

Pliki do pobrania

- Arkusz danych

Nasi partnerzy:

  • Crown
  • Eksim
  • Crown Trade
  • FototapetyXL
  • Wallswork
  • Tapetomat
  • Jvd
  • Velkom